Service

Service

 

Vid alla toalettuthyrningar där det krävs service så utför vi det i samråd med arrangören. I servicen ingår tömnig av tanken, städning och påfyllning av förbrukningsmaterial.

 

 

 

Copyright © Rent a Toilet